Skolverket vill ändra vilka som ska lära sig om minoriteter

En grupp med samer, tre vuxna och fyra barn, uppställda framför en kåta, ett slags tält.

Samerna tillhör Sveriges nationella minoriteter.

Sveriges minoriteter Sveriges nationella minoriteter är människor som har levt i Sverige länge, men som i dag är ganska små grupper av människor. De talar ofta ett annat språk förutom svenska och en del har särskilda traditioner.

Skolverket har kommit med några förslag om att ändra vad elever ska lära sig i skolan. Till exempel ville de att inga elever skulle lära sig om antiken och att elever i mellanstadiet, i stället för högstadiet, ska lära sig om nationella minoriteter.

 

Skolverket är en myndighet som bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. För ett tag sedan kom Skolverket med förslaget att ta bort tidsperioden antiken från det som elever ska lära sig i skolan. Anledningen var att de tyckte att historielärarna inte hinner med allt de ska lära ut.

 

Men många protesterade mot Skolverkets förslag eftersom de tycker att antiken är en viktig tidsperiod. Därför har Skolverket ångrat sig.

 

I samma förslag vill Skolverket att undervisningen om Sveriges minoriteter ska flyttas från högstadiet till mellanstadiet. Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar.

 

Många har kritiserat det förslaget också. Forskare tycker att elever i högstadiet är bättre på att diskutera komplicerade saker, till exempel Sveriges förhållande till landets urbefolkning, samerna.