Datorspel som medicin för barn med ADHD

Bild på två händer som håller i en spelkonsol för TV-spel.

I USA kan barn med ADHD få datorspel som medicin.

Datorspel kan fungera som medicin för barn med ADHD. Forskare har sett att datorspelet EndeavorRX hjälper barnen att koncentrera sig.


Det är första gången som ett datorspel skrivs ut som medicin i USA. Spelet EndeavorRX går ut på att styra ett rymdskepp och att undvika hinder.

600 barn med ADHD-diagnos i åldrarna åtta till tolv år fick spela spelet. De spelade 25 minuter varje dag, fem dagar i veckan, i totalt fyra veckor.


Forskarna märkte att en tredjedel av barnen fick lättare att fokusera efter att ha samlat på sig saker i spelet och duckat för olika hinder.


Tanken är att spelet gör att barnen kan koncentrera sig under en längre tid. Det kan hjälpa dem bland annat i sitt skolarbete.


Det var inte alla barn som tyckte om att spela datorspelet. En del barn blev frustrerade och fick huvudvärk.


ADHD är en diagnos som många människor har. ADHD är ärftligt och något vi föds med. Diagnosen kan vara på väldigt olika sätt för olika människor. Någon kan ha svårt att koncentrera sig, en annan kan ha svårt att lyssna på andra och en tredje kan ha svårt att sitta still. 


Här är en film om ADHD som Riksförbundet Attention har gjort: