Förslag: två olika betyg för underkänt

Ett tomt klassrum med skolbänkar.

Det har kommit nya förslag på hur skolan skulle kunna utvecklas.

Under måndagen har regeringens utredare lagt fram olika förslag på hur skolans betygssystem kan utvecklas. Ett av förslagen är att ha två betyg för underkänt, så att eleven får större chans att få godkänd.

 

2018 beställde regeringen ett förslag på hur skolan skulle kunna bli bättre. Regeringens utredare har besökt landets skolor och lyssnat på vad lärare och elever tycker om hur betygssystemet fungerar.

 

En av utredarna heter Jörgen Tholin. Han presenterade nya förslag under måndagen på Dagens Nyheters debattsida.

 

Där skriver han bland annat att han vill ha två betyg för underkänt. Det här skulle i så fall gälla för alla elever, i grundskolan, gymnasieskolan och för alla som läser upp sina gymnasiebetyg på komvux. Tanken är att det nya betyget ska öka chanserna för eleven att bli godkänd.

“Fördelarna med två underkända betyg är att eleven får en tydligare bekräftelse på sin kunskapsutveckling och kan känna mer motivation att fortsätta jobba för att nå de kunskaper som kvävs för ett godkänt betyg”, skriver Jörgen Tholin i debattartikeln.

 

Betyget skulle ligga mellan E som är godkänt och F som inte är godkänt. Det skulle till exempel kunna heta Fx, säger Jörgen Tholin till Sveriges radio.

 

Regeringens utredare har också tagit fram ett förslag om att förändra betygen på gymnasiet.

 

I det nya förslaget får elever ett betyg i varje ämne när de går ut trean. I dag får eleverna ett betyg i varje kurs, vilket betyder att de får många olika betyg under sin gymnasietid.

 

Förändringen skulle betyda att eleverna får färre betyg, ett lågt betyg i ettan på gymnasiet skulle inte behöva sänka slutbetyget.

 

 

 

 

Av: Gustav Sigala Haggren

 

De som bestämmer i Sverige vill göra skolan bättre. Därför har de undersökt hur de ska kunna ändra saker i skolan.   Jörgen Tholin heter en av dem som undersökta hur skolan ska bli bättre. Han kom på att det kan vara bra att ändra vilka betyg eleverna får.   Hans förslag var att det ska finnas två betyg för elever som inte är godkända. Det ska göra så att elever känner att de lär sig saker även om de inte blir godkända.   Det hade kunnat vara så att en elev inte blir godkänd på två prov. Men på det tredje provet går det lite bättre även om det inte heller är godkänt. Då känner eleven att den håller på att bli bättre och gör ett bra prov nästa gång och blir godkänd då.