Polio finns inte längre i Afrika

Barn som blir vaccinerade mot Polio

Barn som blir vaccinerade mot Polio. Foto: Pierre Holtz / UNICEF .

I Afrika har viruset Polio varit ett problem i många år. Men nu säger WHO att Afrika är fritt från viruset.

 

Polion är ett virus som kan vara väldigt farligt och smittar lätt. De flesta som får viruset får inga symtom, men de som får det kan drabbas av kräkningar och feber. Det påminner om en vanlig influensa. För en del människor kan viruset vara farligt.

 

Det har inte funnits något känt fall av Polio sedan 2016. Men det är först nu som WHO med säkerhet kan säga att det Polio inte längre finns på kontinenten.

– Det är en enorm milstolpe, den största framgången för folkhälsan i Afrika sedan utrotningen av smittkoppor. Det bevisar att det är genomförbart att utrota en sjukdom, säger Abdelhalim Abdallah till TT. Han är kommunikatör för poliofrågor på WHO:s kontor i Afrika.

I 32 år har Världshälsoorganisationen WHO kämpat för att utrota Polio. Nu säger de att de har lyckats, i varje fall i Afrika. Polio finns fortfarande i Afghanistan och Pakistan.

 

Abdelhalim Abdallah påminner om att faran med Polio inte är över förrän viruset har försvunnit från jorden helt.

– Virus respekterar inte gränser, säger han.

Polio är en sjukdom. Förr i tiden fanns den på många ställen i världen. Men nu finns den inte alls på lika många ställen.   Det beror på att det finns ett vaccin mot Polio. Vaccin gör så att du blir skyddad mot en sjukdom.   Polio har länge varit ett stort problem för människorna som bor i Afrika. Men nu säger WHO att sjukdommen inte längre finns i Afrika.   Polio finns nu bara kvar i två länder i hela världen. De är Afghanistan och Pakistan.