Skolgårdar blir mindre och mindre

Skolgård

Sveriges skolgårdar krymper. Foto: Pixabay.

Eleverna blir fler men skolgårdarna blir mindre. Stockholm är staden med minst yta för elever att röra sig på.

 

Statistiska centralbyrån har publicerat en rapport som heter ”Grundskolor och friytor”. I den står det att 196 000 kvadratmeter skolgård har försvunnit mellan 2014 och 2017. Det är lika mycket som 36 fotbollsplaner.

 

Under samma period har antalet elever ökat med 86 000 i Sverige. Alltså blir det fler och fler elever, men med mindre yta att röra sig på när de har rast.

 

Skolgårdarna ser väldigt olika ut i olika städer. I grova drag går det att säga att stora städer har små skolgårdar och tvärtom. Minst skolgårdar har till exempel Stockholm med 14,9 kvadratmeter per elev. Det kan jämföras med Storuman som har 148,3 kvadratmeter per elev.

 

Boverket heter myndigheten som är ansvarig för samhällsplanering, byggande och boende. De har gjort rapporten och säger att det ska vara minst 30 kvadratmeter per elev. På förskolan ska det helst vara 40 kvadratmeter per barn.

 

Lena Jungmark arbetar som landskapsarkitekt. Hon är också nationell samordnare för barns och ungas utemiljö på Tankesmedjan Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hon säger att det är viktigare än någonsin att barn har en ordentlig skolgård.

– Barns ytor minskar överallt, i bostadsområden, i parker och på skol- och förskolegårdar. Barns ytor ställs ofta mot behovet av bostäder, trafikytor och andra samhällsintressen. Barns makt och möjlighet att påverka är liten i jämförelse med andra intressen, säger Lena Jungmark till tidningen Läraren.

 

Fundera och diskutera:

  1. Hur är det på din skolgård?
  2. Hur skulle du vilja att din skolgård såg ut?
  3. Vad brukar du göra på rasterna?
Skolgårdar runt om i Sverige blir faktiskt mindre. Det visar ny statistik som Statistiska centralbyrån har tagit fram.   Statistiska centralbyrån är en myndighet. De arbetar med att ta fram statistik för många olika saker. De har tagit fram statistik som visar att skolgårdar i Sverige blir mindre.   På tre år, från 2014 till 2017 har skolgårdarna minskat med 196 000 kvadratmeter. Det är lika mycket som 36 fotbollsplaner.   Samtidigt som skolgårdarna krympt har det blivit fler och fler elever. Därför har varje elev mindre utrymme att röra sig på när de har rast.   Fundera och diskutera:
  1. Hur är det på din skolgård?
  2. Hur skulle du vilja att din skolgård såg ut?
  3. Vad brukar du göra på rasterna?