Svenskar vill satsa på skolan för att minska kriminaliteten

Foto: Pixabay

Utsatt område I Sverige finns cirka 60 områden som polisen anser är utsatta. Ett utsatt område är ett avgränsat område i en stad där arbetslösheten och de sociala problemen är större än i övriga samhället.

 

Nio av tio svenskar tror att ökade resurser till skolan är viktiga för att bekämpa kriminaliteten. Det visar en undersökning som företaget Novus, som utför så kallade opinionsundersökningar, har gjort.

 

På uppdrag av SVT frågade Novus allmänheten, både lokalt i så kallade utsatta områdena men även i andra områden i hela landet, vad man tycker är viktigast för att minska kriminaliteten.

 

Oavsett i vilket område man bor i, tycker nio av tio att förebyggande åtgärder är viktiga, till exempel mer resurser till skolan.

 

Men även hårdare straff och fler poliser får starkt stöd i undersökningen.

 

Kim Nilvall jobbar med utsatta områden på polisens utvecklingscentrum Väst. Han har också varit redaktör för boken och forskningsrapporten ”Att vända utvecklingen. Från utsatta områden till trygghet och delaktighet”.

 

– Att öka straffen är inte lösningen på problemet. Istället handlar det om att titta på ungas uppväxt i de här områdena och ge dem möjligheter och större stöd, säger han till SVT.

 

Kim Nilvall anser också att det är viktigt att det finns poliser på plats i områdena.

 

– Polisnärvaro behövs för att försöka lösa problemen tillsammans med lokalsamhället, säger han.