Barns tankar tas på allvar i ny barnbibel

De tre vise männen. Foto: pressbild / Votum Förlag

 

Boken Barnens bästa bibel är den första svenska barnbibeln på 30 år.

 

I den nya barnbibeln har man tänkt mycket på mångfald. Det betyder att människor som ser ut och fungerar på olika sätt är med. I många äldre biblar har människorna som är med oftast haft vit hudfärg till exempel.

 

Den har också varit noga med jämställdhet. Den nya bibeln vill visa att män och kvinnor är lika mycket värda.

 

Det har getts ut många barnbiblar genom åren. Till exempel ”Barnens bibel” från 1961 eller ”Bibel för barn” från 1995.

 

Barnbiblar har varit ett sätt att lära barn om den kristna tron. Men på vilket sätt de vill lära ut på har varit olika.

 

Den nya bibeln vill visa att det är viktigt att barn får tänka själva kring bibelberättelserna.

– Tittar man på barnbiblarna som kommit ut på senare tid så tycker jag att ett utmärkande drag är att man inte vågat ta ut svängarna. Jag tänker att barn har behov att spegla sina liv även i tuffa berättelser, säger Sören Dalevi som är författare till barnbibeln.

 

Marcus-Gunnar Pettersson har tecknat bilderna i ”Barnens bästa bibel”.

– Jag fick manuset om skapelseberättelsen och där fanns ordet ”huller om buller” med. Då kände jag att det här kan bli ett väldigt roligt uppdrag. För jag tycker att barnkulturen i kyrkan tidigare har varit ganska humorlös, säger han.

 

Fundera och diskutera:

  1. Varför är det viktigt att lära sig om religioner?
  2. Varför är religion viktigt för så många människor?
  3. Vilka religioner skulle ni vilja lära er mer om?

 

Det har kommit en ny bibel för barn. Den heter Barnens bästa bibel. Det är den första svenska barnbibeln på 25 år. En bibel är religionen kristendomens viktigaste text.   I bibeln finns många berättelser till exempel om hur världen blev till och om jesus.   De som gjort den nya bibeln har tänkt mycket på mångfald och jämställdhet. Mångfald betyder att människorna i bibeln ser ut och fungerar på olika sätt, som i verkligheten.   Jämställdhet betyder att kvinnor och män är lika mycket värda.   De som gjort den nya bibeln säger att de vill få barnen att tänka själva.   Fundera och diskutera:
  1. Varför är det viktigt att lära sig om religioner?
  2. Varför är religion viktigt för så många människor?
  3. Vilka religioner skulle ni vilja veta lite veta mer om?