Högstadieelever kan få plugga på distans

Hemundervisning

Elever som går i högstadiet kan få plugga hemma i vår. Foto: Pexels.

Under torsdagen sa regeringen att högstadiet kan gå över till distansundervisning om de vill. 

 

Gymnasiet har redan undervisning på distans.  Nu kan också högstadiet välja att gå över till fjärr- eller distansundervisning.
– Det här är för att undvika trängsel i skolan lokaler eller för att motverka trängsel i kollektivtrafiken, säger utbildningsminister Anna Ekström på en pressträff.

 

Men skolorna får själva välja om de villa hålla skolan öppen eller stängd.
– Den här nya bestämmelsen innebär en möjlighet, inte en skyldighet, säger utbildningsminister Anna Ekström på en pressträff.

 

Hon säger också att vanlig undervisning fortfarande är det bästa.

 

Skolorna måste ändå fortsätta erbjuda skolmat till alla skolelever. De skolor fortsätter med vanlig undervisning ska inte blanda klasserna och vädra mellan varje lektion.
– Man behöver anpassa undervisningen i skolan så att man undviker större samlingar och trängsel, säger Peter Fredriksson, generaldirektör vid Skolverket.

 

Grundsärskolan och specialskolan kommer fortsätta med vanlig undervisning.

 

Regeringen ska fatta beslut i dag under fredagen och kommer börja gäller från och med måndag den 11 januari.

 

Av: Gustav Sigala Haggren

Förra året fick många gymnasieskolor lära ut saker på distans. På så sätt skulle färre elever samlas på samma plats så coronaviruset inte skulle smitta.   I torsdags sa de som bestämmer i Sverige att även högstadiet kan gå över till distans. Men skolor med högstadien måste inte lära ut saker på distans.   Skolorna får välja själva om de vill lära ut på distans. Alla skolor måste också erbjuda skolmat till sina elever.   Skolorna kan välja att lära ut på distans från och med den 11 januari.