Evolutionsteorin

Foto: Pixabay

 

Evolutionsteorin kallas även utvecklingsläran eller Darwinism. Det beror på att personen som kom på teorin hette Charles Darwin. 

 

Charles Darwin var en engelsk vetenskapsman som föddes 12 februari 1809. Han var särskilt intresserad av naturen och studerade ämnen som zoologi, biologi och geologi.

 

När han var 22 år fick han följa med på en forskningsresa runt jorden med fartyget Beagle. Då besökte han bland annat Galapagosöarna i Stilla havet. Under resan började han fundera på hur alla arter i naturen hade uppkommit och utvecklats.

 

Efter många års observationer lyckades Charles Darwin bevisa att allt levande på jorden har ett gemensamt ursprung. Alla organismer – bakterier, svampar, växter och djur – är släkt med varandra. Om allt är släkt med varandra betyder det också att människan är släkt med aporna.

 

Charles Darwin presenterade sin teori om evolution genom naturligt urval i boken Om arternas uppkomst år 1859. Alltså när han var 50 år gammal.

 

Evolutionsteorin betraktas i dag som en vetenskaplig sanning. Den stämmer med vad människan har sett i naturen och är därför svår att argumentera emot. Det finns inte heller någon alternativ förklaring som är lika bra.

 

Veckans fördjupning: Evolutionsteorin

 

Det naturliga urvalet

Darwin menade att växter och djur har förändrats under flera miljoner års utveckling. Det är det som kallas evolution. Ett bevis för detta är bland annat fossil efter växter och djur som nu är utdöda. Dessa liknar delvis dagens arter men var då bara lite annorlunda.

 

Det naturliga urvalet betyder att individer som är bäst anpassade till sin miljö är de som överlever.

Ett exempel är giraffer. De giraffer som föddes med längst hals, var de som nådde frukterna högst upp i träden. Kanske hade de även andra fördelar av en lång hals. Därför var det de som överlevde och förde vidare sina anlag och gener till nästa generation.

 

Foto: Pixabay

 

 

Mutationer

Pågår evolution fortfarande eller har den avstannat? Evolutionen pågår alltid men den är så långsam att vi har svårt att se de förändringar av växter och djur som hela tiden sker.

 

Men det finns exempel på snabb evolution och det sker vid en så kallad mutation. En mutation är när det sker en slumpmässig förändring i arvsmassan. I praktiken betyder det att en helt ny variant uppkommer i naturen som inte funnits tidigare. Om den nya varianten klarar sig bättre i sin miljö än den gamla varianten, kommer den att fortplanta sig mer och bättre.

 

Foto:Pixabay

 

 

Kritik mot evolutionsteorin

Till vardags betyder ordet teori ungefär gissning. En vetenskaplig teori är däremot en förklaring av något som har starka bevis.

 

Charles Darwins lära stötte på stort motstånd bland troende när Om arternas uppkomst först publicerades. Men även i dag är det många religioner som inte accepterar idén om att det inte skulle vara en gud som skapat alla våra djur och växter.

 

Men evolutionsteorin är som sagt en vetenskaplig sanning. Det betyder att det inte finns någon annan förklaring som stämmer bättre överens med hur saker faktiskt fungerar.

Foto:Pixabay

 

 

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

Evolutionsteorin är en teori om varför livet på jorden ser ut som det gör. Evolutionsteorin kallas också Darwinism. Det gör den eftersom han som kom på teorin hette Charles Darwin.   Charles Darwin levde på 1800-talet. Han var intresserad av djur och natur. När han var ung fick han åka på en resa runt hela jorden.   Då började han fundera på varför olika arter såg olika ut.   När Charles Darwin var 50 år gammal skrev han en bok som hette Om arternas uppkomst. I boken skriver han att allt liv på jorden egentligen är släkt med varandra.   Det betyder till exempel att människorna har utvecklats från apor som i sin tur utvecklats från andra djur.  

Veckans fördjupning: Evolutionsteorin

 

Det naturliga urvalet

En viktig del av Darwins teori är det naturliga urvalet. Det betyder att de individer som är bäst anpassade till sin miljö överlever.   Ett exempel på det här är giraffer. De giraffer som hade längst hals kunde äta bladen på träden högst upp. Det gjorde så att de kunde överleva bättre än andra giraffer med kortare halsar. Därför kunde de skaffa barn som också hade långa halsar. Och efter många många år finns det i dag bara giraffer med långa halsar.   [caption id="attachment_71148" align="alignnone" width="515"] Foto: Pixabay[/caption]

   

Mutationer

Exemplet med girafferna visar att det tar lång tid för en art att utvecklas. Men det kan faktiskt gå fort också. Det kan gå fort om en mutation inträffar.   En mutation är när något förändras i en individs arvsmassa. Arvsmassa är ungefär som en karta över hur en individ ska se ut.   Till exempel är det arvsmassan som bestämmer vilken färg på ögonen du ska ha.   Men en mutation kan ändra lite i arvsmassan. Därför kanske en individ får en annan ögonfärg en vad föräldrarna hade. [caption id="attachment_71149" align="alignnone" width="700"] Foto:Pixabay[/caption]

   

Kritik mot evolutionsteorin

En vetenskaplig teori som evolutionsteorin är ungefär som en förklaring. Evolutionsteorin är alltså en förklaring till varför livet på jorden, ser ut som det gör.   När evolutionsteorin kom för ungefär 160 år sen var det inte alla som ville tro på den. Den fick mycket kritik för att den sa att människor utvecklades från apor. Många trodde då och tror fortfarande att människor skapades av gud.   Men det är många som tror på evolutionsteorin. Alla som forskar om djur och natur säger att det är en vetenskaplig sanning. Det betyder att teorin stämmer med allting som vi kan se i naturen. [caption id="attachment_71150" align="alignnone" width="700"] Foto:Pixabay[/caption]