De bygger Sveriges snabbaste dator

Målningar av Nils Dardel

Datorn är döpt efter Thora Dardel. Till höger är ett porträtt av henne målat av hennes man, Nils Dardel. Till vänster är målningen "Den döende dandyn". Foto: KTH.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm bygger just nu en superdator. Datorn ska vara färdig i slutet av året.

 

Den nya datorn kommer framför allt användas för tekniska och vetenskapliga beräkningar och simuleringar. Det betyder ungefär att datorn kan hjälpa forskare att räkna ut svåra beräkningar snabbare. Den kommer också kunna visa hur olika saker hade sett ut i verkligheten.

 

Datorn har två olika delar. Den ena delen är för de som vill köra vanliga program. Den andra delen har grafikprocessorer för de som behöver en dator som är väldigt snabb.

–  Vi tror att detta är vad som kommer att användas i de största superdatorerna under den närmaste framtiden, säger Gert Svensson. Han är vice föreståndare för Parallelldatorcentrum som är ett superdatorcentrum på KTH.

 

För att datorn ska klara av att jobba på så hög nivå utan att bli för varm ska den kylas ner med vatten i stället för luft. 

 

Det här är inte den första superdatorn som Parallelldatorcentrum tar fram. Under de senaste 30 åren har de alltid döpt sina superdatorer efter olika författare. Den här nya datorn heter Dardel efter författaren Thora Dardel.

 

Gustav Sigala Haggren
I Stockholm finns en högskola som heter Kungliga tekniska högskolan (KTH). De håller nu på att ta fram en superdator.   En superdator är ungefär som en vanlig dator men väldigt mycket snabbare. Den här superdatorn ska användas till att hjälpa forskare räkna ut svåra saker snabbt.   Den ska också användas till att testa olika saker som man kanske inte kan testa enkelt i verkligheten.   Datorn kommer att jobba så snabbt att den blir väldigt varm. Därför kommer den behöva kylas ner med vatten. Vanliga datorer kyls ofta ner med en vanlig fläkt.   KTH har gjort superdatorer tidigare. De brukar alltid döpa sina datorer efter olika författare. Den här datorn ska heta Dardel efter författaren Thora Dardel.