Veckans fördjupning: Norden

Nordens flaggor. Foto: Pressbild / Nordiska rådet

 

Den 23 mars är det Nordens dag. Det var på den dagen 1962 som länderna i Norden skrev på ett avtal att börja samarbeta mer. 

 

Norden består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. De skrev 1962 på ett avtal i Helsingfors. Meningen med Helsingforsavtalet var att öka samarbetet mellan de nordiska länderna på olika områden.

 

Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla medlemmar i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

 

Det bor omkring 27 miljoner människor i Norden. Av dessa bor flest i Sverige, drygt 10 miljoner människor. Färst bor i Island, cirka 360 000 personer, alltså ungefär lika många som i staden Malmö.

 

Den sammanlagda arealen som Norden har är 3,49 miljoner kvadratkilometer, vilket är ungefär lika stort som Indien.

 

En del människor räknas som nordbor trots att de bor utanför det geografiska Norden. Till exempel dansktalande i norra Tyskland, finsktalande i Ryssland och enstaka svensktalande i Estland.

 

Skandinavien är en del av Norden och innefattar bara de tre länder som talar de skandinaviska språken, det vill säga Sverige, Norge och Danmark.

 

Svanen symboliserar de nordiska ländernas samarbete och är den officiella loggan för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Svanen användes första gången på en affisch för Nordens dag 1936.

 

Tre nordiska länder är en monarki med ett kungahus. De är Sverige, Danmark och Norge. Island och Finland har inget kungahus och är republiker.

 

Alla fem länder har en statsminister. De är idag:

Sverige: Stefan Löfven

Norge: Erna Solberg

Danmark: Mette Frederiksen

Island: Katrin Jakobsdóttir

Finland: Sanna Marin

 

Det är alltså bara Sverige som inte har en kvinnlig statsminister just nu.

 

Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara region år 2030.

 

Veckans fördjupning: Norden

 

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet grundades 1971. Därför firar Nordiska ministerrådet sitt 50-årsjubileum i år.

 

Det är genom Nordiska ministerrådet som Nordens regeringarnas samarbetar.

 

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet växlar mellan de fem nordiska länderna. 2021 har Finland det. Det land som har ordförandeskapet bestämmer vad som är viktigast att diskutera det året.

 

Den 23 mars i år kommer Nordiska ministerrådet att sända debatter på nätet som alla kan ta del av. Där kommer man att diskutera vad de nordiska länderna tillsammans har bidragit med och vad det nordiska samarbetet ska fokusera på i framtiden. Det kan ni lyssna på i klassen!

 

Nordens hus på Färöarna. Foto: Pressbild / Nordiska rådet

 

 

 

Nordiska rådet

Nordiska rådet är som Nordens riksdag kan man säga. Där finns det totalt 87 representanter från de fem medlemsländerna och de tre självstyrande områdena.

 

Nordiska rådet träffas två gånger varje år och fattar beslut om sådant man vill att de nordiska regeringarna ska hitta lösningar på.

 

2021 kommer det Nordiska rådet fokusera på följande frågor: coronapandemin, försvarssamarbete, klimatinsatser, ungdomsinsatser för kultur och språk samt turismsamarbete.

 

Nordiska rådet delar varje år ut fem priser: Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikpris och miljöpris. Varje pris är på 300 000 danska kronor.

 

 

Nordic Council Prizes 2018. Foto: Pressbild / Nordiska rådet

 

 

Leif Eriksson, Nordens grundare

Leif Eriksson – även kallad Leif den lyckosamme – seglade från Grönlands västkust till Nordamerika år 1002. Han blev därmed den första europé någonsin att landstiga i Amerika, flera hundra år före Christopher Columbus.

 

Leif Eriksson är en symbol för det Norden som ända sedan vikingatiden haft en speciell gemenskap över nationsgränserna. Han föddes på Island, växte upp på Grönland och tillbringade ett par ungdomsår i Norge.

 

På Leif Erikssons tid blev stora delar av Norden ett enat rike. De norska kungarna kontrollerade efterhand såväl Färöarna, Island som Grönland, och det fanns ett nära utbyte mellan vikingakungarna i Sverige och Danmark.

 

 

Leif Eriksson-monumentet vid Hallsgrimkirkja i Reykjavik på Island. Foto: Pressbild / Nordiska rådet

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

 

 

Den 23 mars är det Nordens dag. Norden består av fem länder och tre självstyrande områden. De fem länderna är Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island. De tre självstyrande områdena är Färöarna, Åland och Grönland.   Den 23 mars 1962 skrev de fem länderna och de tre självstyrande områdena på ett avtal att samarbeta mer. Avtalet skrevs på i Helsingfors och därför heter det Helsingforsavtalet.   I Norden bor det ungefär 27 miljoner människor. De flesta av dem bor i Sverige. Här bor det ungefär 10 miljoner människor. På Island bor det bara 360 000 människor. Det är ungefär lika många som i Malmö.   Tre av de fem länderna i Norden är monarkier. Det betyder att de har ett kungahus. Sverige, Norge och Danmark har ett kungahus. Finland och Island har inget kungahus därför kallas de republiker.   Men kungahusen i Norden har ingen politisk makt. Det har statsministrarna. Alla länder i Norden har statsministrar. Just nu är alla statsministrar i Norden kvinnor förutom just i Sverige där Stefan Löfvén är statsminister.  

Veckans fördjupning: Norden

  Nordiska ministerrådet Nordiska ministerrådet grundades 1971. Det är ett råd för att hålla koll på samarbetet i Norden. I år firar Nordiska ministerrådet 50 år.   I Nordiska ministerrådet är ett land eller område ordförande. Ordförande får bestämma vad som ska vara viktigast för samarbetet. Länderna och områdena i Norden turas om att vara ordförande i Nordiska ministerrådet. Just nu är Finland ordförande.   [caption id="attachment_73363" align="alignnone" width="700"] Nordens hus på Färöarna. Foto: Pressbild / Nordiska rådet[/caption]     Nordiska rådet Nordiska rådet är ungefär som Nordens riksdag. I Nordiska rådet sitter 87 personer. De representerar sitt land eller sitt självstyrande område. Det finns personer från alla länder och områden bland de 87 personer som sitter i Nordiska rådet.   Nordiska rådet träffas två gånger varje år. Då bestämmer de vad de vill att de nordiska regeringarna ska göra.   2021 kommer det Nordiska rådet fokusera på fem viktiga frågor. De är coronapandemin, försvarssamarbete, klimatinsatser, ungdomsinsatser för kultur och språk och turismsamarbete.   [caption id="attachment_73364" align="alignnone" width="700"] Nordic Council Prizes 2018. Foto: Pressbild / Nordiska rådet[/caption]     Leif Eriksson, Nordens grundare Leif Eriksson var en man som levde för mer än 1 000 år sen. År 1002 seglade han till Nordamerika.   Leif Eriksson är en symbol för samarbetet mellan länderna och områdena i Norden. På hans tid började nämligen kungarikena som fanns då, samarbeta mer.   Leif Eriksson själv föddes på Island. Sen växte han upp på Grönland. Och när han var ung var han mycket i Norge.   [caption id="attachment_73365" align="alignnone" width="700"] Leif Eriksson-monumentet vid Hallsgrimkirkja i Reykjavik på Island. Foto: Pressbild / Nordiska rådet[/caption]