Jättefartyget har kommit loss

Fartyget Ever Given

Här är fartyget Ever Given i hamnen i Rotterdam. Foto: Kees Torn/Flickr.

Suezkanalen Suezkanalen är en av världens viktigaste vattenvägar. Kanalen är 171 kilometer lång, 14 meter djup och ca 120 meter bred vid ytan. Suezkanalen invigdes 1869. Men idén till kanalen är mycket äldre än så. Redan för nästan 4 000 år sedan byggde egyptierna en kanal mellan Medelhavet och Röda havet. Men den kanalen fylldes igen med tiden.    

Det jättestora fartyget Ever Given har suttit fast på tvären i Suezkanalen.  

 

Suezkanalen är en stor kanal i Egypten mellan Medelhavet och Röda Havet. Kanalen gör att fartyg kan ta sig från Europa till Asien utan att behöva åka runt Afrika. Det är med andra ord en väldigt viktig kanal för all handel.

 

För en vecka sedan fastnade ett jättestort fartyg i kanalen. Fartyget som heter Ever Given är 400 meter långt och väger 220 00 ton. 

 

Eftersom fartyget fastnade så kunde inga andra fartyg komma förbi.

 

Men efter sex dagar började fartyget röra på sig igen. 27 000 kubikmeter sand ska ha grävts bort under arbetet med att få loss fartyget. Så mycket sand väger ungefär 43 miljoner ton. 

 

450 fartyg ska ha stått i kö efter Ever Given. Förseningarna av varor har påverkat världshandeln mycket. 

 

Stoppet har beräknats kosta 80 miljarder varje dag. Priset på olja har till exempel stigit med tre procent. 

 

Många djur har också fastnat i kön. Omkring 200 000 djur, enligt djurrättsgruppen Animals International.

 

Det är fortfarande inte klart vad det var som gjorde att fartyget fastnade.

 

Källa och licens till artikelns bild.

Suezkanalen är en stor kanal i Egypten. Den går mellan två stora hav, Medelhavet och Röda Havet.   För ungefär en vecka sen fastnade ett stort fartyg på tvären i kanalen. Det gjorde så att andra fartyg inte kunde åka förbi i kanalen.   Det är väldigt många fartyg som åker i just Suezkanalen. De flesta fartygen har varor på sig som ska transporteras till olika delar av världen.   Utan Suezkanalen måste fartygen åka runt hela Afrika. Och det tar väldigt lång tid. Därför är Suezkanalen väldigt viktig för handel.   Nu har äntligen det stora fartyget som fastnade kommit loss igen. Det har varit mycket arbete med att få loss fartyget. Ungefär 27 000 kubikmeter sand ska ha grävts bort för att få loss fartyget. Så mycket sand väger ungefär 43 miljoner ton.