Veckans fördjupning: kärnkraft

Rester från det drabbade kärnkraftverket i Tjernobyl som nu är inneslutet i en så kallad sarkofag. Foto: Pixabay

26 april är den internationella FN-dagen till minne av Tjernobylkatastrofen.

 

Har du hört talas om Tjernobylkatastrofen?

 

Det var en mycket allvarlig kärnkraftsolycka som inträffade 1986 i norra Ukraina i dåvarande Sovjetunionen. Sovjetunionen var ett stort land som fanns förr. Nu är det olika länder som till exempel Ryssland och Ukraina.

 

Olyckan orsakades när en av kärnkraftverkets reaktorer exploderade. Den hade blivit för varm i samband med ett test som gick fel.

 

I samband med olyckan läckte det ut stora mängder radioaktiv strålning från kärnkraftverket. Många som arbetade där och bodde i närheten dog av strålningen.

 

Vid explosionen började reaktorn brinna och det tog tio dagar innan brandmännen lyckades släcka branden. Även många av brandmännen dog.

 

På grund av branden slungades de radioaktiva partiklarna högt upp i luften och fördes sedan vidare med vindar och regn.

 

Människor som bodde i området var tvungna att omedelbart lämna sin hus och hem. Ingen kommer att kunna bo i flera av städerna och byarna på lång tid, eftersom den farliga strålningen lär vara kvar där i hundra år till.

 

Vindarna förde med sig radioaktiva partiklar över hela Europa och kom även till Sverige. Men då var strålningen inte så stark som i Ukraina och var aldrig farlig för människor. Däremot kontaminerades, som betyder smittades eller förorenades, naturen av strålningen så att kött från vilda djur och bär i skogarna inte kunde ätas på flera år.

 

Den radioaktiva strålningen tar sig in i kroppen och kan ge upphov till cancer och orsakar skador på cellerna och kroppens organ.

 

Eftersom det varit svårt att avgöra vilka sjukdomar som kommit från just strålningen från olyckan, vet man inte hur många som dött på grund av kärnkraftsolyckan. Men enligt vissa beräkningar kan det röra sig om så många som 1 miljon människor.

 

 

Veckans fördjupning: kärnkraft

 

Så fungerar ett kärnkraftverk

I ett kärnkraftverk klyver man atomkärnor. Det brukar vara atomer av ämnet uran. När uran-atomernas kärnor går sönder blir det väldigt varmt. Därför gör man det i vatten. Vattnet blir då varmt och börjar koka. Då åker vattenånga upp från vattnet som börjar snurra på en turbin ovanför vattnet. När turbinen har börjat snurra kan den driva en generator som gör el.

 

Det kokande vattnet i reaktortanken bildar ånga som driver en turbin som är som ett hjul som snurrar. Turbinen driver i sin tur en generator där elen bildas. Klart!

 

Kärnkraftverk ligger alltid vid havet eftersom havsvattnet behövs för att kyla ner den heta ångan.

 

Uran är en metall och ett radioaktivt grundämne. Att klyva en atom kallas fission och vid fission frigörs energi. Det är själva hemligheten bakom metoden.

 

Det radioaktiva grundämnet uran. Foto: Pixabay

 

 

Andra allvarliga kärnkraftsolyckor

Kärnkraftsolyckor är inte så vanligt. Men det händer ibland och då förstör det ofta mycket av naturen i närheten. Många gånger skadas också människor.

 

Den 11 mars 2011 skadades kärnkraftverket i Fukushima i Japan. Det var i samband med en jordbävning som i sin tur ledde till en tsunami som sköljde över kärnkraftverket. I jordbävningen och tsunamin omkom 15 000 personer och 6 000 skadades.

 

Den 28 mars 1979 inträffade den så kallade Harrisburgolyckan vid ett kärnkraftverk i Pennsylvania i USA. Olyckan ledde till en debatt i många länder, till exempel i Sverige, kring riskerna med kärnkraft.

 

Den 25 juli 2006 inträffade en allvarlig händelse vid det svenska kärnkraftverket Forsmark 1 i Uppland. Efter en halvtimme hade man situationen under kontroll och ingen skadades. Efter detta har säkerheten på kärnkraftverk i Sverige höjts.

 

 

Rester av den tömda staden Pripyat nära Tjernobyl i Ukraina.

 

 

Varför har man kärnkraft?

Kärnkraft är ett sätt för att skapa elektricitet. Det finns också många andra sätt att skapa elektricitet. Här är några för- och nackdelar med just kärnkraft.

 

En fördel med kärnkraft är att det inte bidrar till klimatförändringar och utsläpp av koldioxid eftersom det inte behövs några fossila bränslen som olja och gas.

 

En annan fördel är att kärnkraft inte är beroende av väder och vind utan tickar på dygnet runt.

 

Men det finns nackdelar. Till exempel att det använda kärnbränslet, alltså uranet, är radioaktivt. Det betyder att det är farligt för människor och för naturen. Därför måste det förvaras på ett säkert sätt. Ofta gräver man ner det i jorden. Men om det läcker ut så skadar det naturen.

 

Men den största nackdelen med kärnkraft är att det kan ske en olycka. Då kan väldigt många människor dö och naturen blir helt förstörd.

 

 

Ett kärnkraftverk i Finland. Foto: Pixabay

 

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

 

Den 26 april är det den internationella dagen till minne av Tjernobylkatastrofen. Tjernobylkatastrofen var en olycka i ett kärnkraftverk.   Olyckan i kärnkraftverket som låg i Tjernobyl hände den 26 april 1986. När det sker en olycka i ett kärnkraftverk är det väldigt farligt för människor och för naturen.   Efter olyckan i Tjernobyl var det många människor som dog. Och det går inte att vara nära platsen där kärnkraftsverket låg ens idag.   Olyckan i Tjernobyl hände för att det blev för varmt i kärnkraftsverket. Det gjorde så att det exploderade. Då kom farlig strålning ut i luften. Strålning är små partiklar som är väldigt farliga för människor.   Tjernobyl ligger i Ukraina. Men strålningen flög med vinden så långt som till Sverige. Men när strålningen kom till Sverige var den inte längre så farlig för människor. Men den var fortfarande farlig för djur och natur här.  

Veckans fördjupning: Kärnkraft

Så fungerar ett kärnkraftverk I ett kärnkraftverk skapar man elektricitet. Det gör man genom att ta isär atomkärnor. Man använder atomkärnor av ämnet uran.   När uran-atomernas kärnor går sönder blir det väldigt varmt. Därför gör man det i vatten. Då blir vatnnet så varmt att det börjar koka.   När vattnet kokar blir det ånga. Den ångan åker sen upp i luften. Där sätter den igång en turbin. Det är ett slags hjul som kan snurra.   När turbinen har börjat snurra kan den sätta igång en generator. En generator är en maskin som gör elektricitet. På så sätt får man elektricitet genom att göra sönder atomkärnor.   [caption id="attachment_74307" align="alignnone" width="700"] Det radioaktiva grundämnet uran. Foto: Pixabay[/caption]     Andra allvarliga kärnkraftsolyckor Det är inte så vanligt att det händer olyckor i kärnkraftsverk. Men när det för det så förstör det väldigt mycket, och kan lbi väldigt farligt för människor.   I mars 2011 hände en olycka i ett kärnkraftsverk i Fukushima i Japan. Det berodde på att det var en jordbävning där. Efter jordbävningen kom också en tsunami. Det är en jättestor våg.   I mars 1979 hände en olycka i Harrisburg. Det är en stad i USA. Olyckan ledde till att många började prata om att kärnkraft inte var så bra.   Sverige har också kärnkraftsverkt. I juli 2006 var det nära att gå fel i ett kärnkraftverk i Forsmark i Uppland. Men de som jobbade där lyckades klara av göra kärnkraftsverket säkert igen.   [caption id="attachment_74308" align="alignnone" width="700"] Rester av den tömda staden Pripyat nära Tjernobyl i Ukraina.[/caption]     Varför har man kärnkraft? Kärnkraftsverk finns för att göra elektricitet. Men det finns även många andra sätt att göra elektricitet. Därför måste man se vad som är bra och dåligt med just kärnkraftsverk.   En bra sak med kärnkraftsverk är att de inte släpper ut någon koldioxid i luften. Därför bidrar de inte till växthuseffekten.   En annan bra sak är att kärnkraftsverk fungerar oavsett vilket väder det är.   Men det finns också dåliga saker med kärnkraftsverk.   En dålig sak är att det blir avfall. Kärnkraftsverken behöver ju uran för att fungera. Uran är radioaktivt. Det betyder att de ger ifrån sig strålning som är farlig för människor.   När uranet inte längre kan användas för kärnkraft måste det tas långt bort fårn människor. Ofta gräver man ner uranet i jorden. Men om det läcker kan det bli väldigt dåligt för både människor och för miljön.   Men det sämsta med kärnkraftverk är nog att om det blir en olycka är det väldigt farligt. Många människor kan dö och naturen kan förstöras helt och hållet.   [caption id="attachment_74309" align="alignnone" width="700"] Ett kärnkraftverk i Finland. Foto: Pixabay[/caption]