anpassad grundskola

En hand som håller i en ryggsäck

Särskolan får nytt namn

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola.