Earth hour

Be kind to the planet

I helgen släcker världen ljuset

Dagen finns för att påminna människan att ta hand om sin planet.