Evolutionen

Evolutionsteorin

Engelsmannen Charles Darwin presenterade sin evolutionsteori i boken "Om arternas uppkomst" år 1859