kvinnor

En flick och en pojke som sitter

Barn och unga rör sig mindre 

Barn och unga rör inte på sig lika mycket som innan coronapandemin.