Leo lust

Särskolan får nytt namn

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola.