News of the day

Här finns artiklar där du får veta lite mer om en nyhet, en person eller ett ämne. Här kan du fördjupa dig och bli ännu mer allmänbildad. Är du lärare? Besök föräldrar och skolsidan för färdiga tips om hur din klass kan arbeta med MiniBladet och News of the day.

Evolutionsteorin

Engelsmannen Charles Darwin presenterade sin evolutionsteori i boken "Om arternas uppkomst" år 1859

Rekordstor svamp

Milan Zvar brukar vara ute och plocka svamp på hösten. Men i år gjorde han ett extra stort fynd: en karljohanssvamp som vägde 1,7 kilo.

Människor har bra luktsinne

Människor har lika bra luktsinne som djuren. Ändå tror många att människor har dåligt luktsinne.