Skola

Elever skriver på tavlan

Fler elever känner sig otrygga i skolan

Framför allt ökar otryggheten bland tjejer i årskurs 3–6.
Kollage på en klassrum och en skylt från en demonstration

Nyhetsvecka 22

Redaktör Gustav Sigala Haggren sammanfattar veckans nyheter.
Pojke som studerar

Skolor är inte så intresserade av betyg i fyran

Planen var att 100 skolor skulle testa, men det var bara 15 som anmäld...
Distansundervisning

Många elever lär sig mindre på distans

Elever som redan har det svårt i skolan riskerar att halka efter ännu ...
Hemundervisning

Högstadieelever kan få plugga på distans

Det är upp till varje skola hur de vill göra.
Skolgård

Skolgårdar blir mindre och mindre

Stockholm är staden med minst yta för elever att röra sig på.
Tavla i klassrummet

Frånvaron har ökat under pandemin

Elever använt pandemin som ursäkt för att inte komma till skolan.
Ett block och en nyvässad blyertspenna.

Skolans nya läroplan presenteras

Från och med höstterminen 2021 kommer landets skolor följa en ny lärop...
Skolböcker

Barnen i Kina går tillbaka till skolan

Det var i Kina som coronaviruset bröt ut i slutet av år 2019. Men nu t...
En student skriver i ett block

Danmark och Norge stänger skolor

Det kommer hela tiden ny information om coronaviruset och det kan vara...